GRAD GORAŽDE DONIRAO SAVREMENI HIRURŠKI VAKUM ASPIRATOR ZA POTREBE KANTONALNE BOLNICE

Delegacija Grada Goražde na ?elu sa gradona?elnikom dr.sci. Muhamedom Ramovi?em posjetila je danas Kantonalnu bolnicu Goražde. Tom prilikom susrelili su se sa direktorom bolnice dr. Muedinom Silajdži?em, a na sastanku je razgovarano o radu Kantonalne bolnice Goražde, ali i o potrebama i problemima sa kojima se ova ustanova susre?e u svakodnevnom radu. U razgovoru sa direktorom naglašena je spremnost Gradske uprave da pomogne rad ove ustanove, tako je prilikom današnjeg posjete izvršena primopredaja veoma vrijedne donacije. Rije? je o najsavremenijem hirurškom vakum aspiratoru za potrebe bolnice.

Prilikom današnje primopredaje pomenutog aparata gradona?elnik dr.sci. Muhamed Ramovi? obe?ao je i dalju pomo? Gradske uprave u radu Kantonalne bolnice, te dodao – ”Ovih dana obezbijedili smo sredstva za tri donacije, prije svega Kantonalnoj bolnici za ovaj veoma važan ure?aj. Od strane menadžementa je iskazana potreba za ovim ure?ajem i mi smo obezbijedili sredstva za njegovu nabavku i drago mi je da smo sa ovom donacijom na neki na?in olakašali rad na hirurgiji i naša saradnja ?e se nastaviti i u narednom periodu. Tako?er, od Doma zdravlja iz Ustikoline imamo zahtjev gdje ?emo ovih dana intervenisati i evo odobrili smo sredstva za kre?enje odre?enih odjeljenja u JU Dom zdravlja dr. Isak Samokovlija, tako da dajemo doprinos kako bi popravili rad i usluge naših zdravstvenih ustanova. Drago mi je što smo u prilici da ovih dana objelodanimo novi projekat izgradnje zgrade hitne pomo?i i dijaliznog centra u sklopu koje ?emo imati zajedni?ke prostorije Kantonalne bolnice i Doma zdravlja.

U Kantonalnoj bolnici isti?u kako je rije? o vrijednoj donaciji o ?emu je u izjavi za medije govorio direktor Kantonalne bolnice dr. Muedin Silajdži? – ”Radi se o hirurškom vakum aspiratoru koji je bio neophodan za rad naše operacione sale. Vrijednost ovog aspiratora je 4.000,00 KM. Ovim putem želim se zahvaliti Gradskoj upravi i gradona?elniku Muhamedu Ramovi?u na pomenutoj donaciji. Ovaj aspirator nama mnogo zna?i, jer postoje?i je iz 1992. godine koji je poprili?no star i nije se mogao više servisirati, a ima veliku ulogu u operacionoj sali. Budu?i da se Kantonalna bolnica nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji iskoristio bih priliku da ujedno pozovem goraždanske privrednike i ostale institucije da ukoliko su u mogu?nosti da pomognu u nabavci opreme jer svaka pomo? nam je dobro došla, jer mi iz svojih sredstava nismo u mogu?nosti kupovati opremu.”

 

Izvor: Grad Goražde

You must be logged in to post a comment Login