Home » Posts tagged with » dijaliza

Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija prostora za potrebe uspostave dijaliznog centra Goražde

Objavljen je tender za dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju prostora za potrebe uspostave dijaliznog centra Goražde. Tendersku dokumentaciju možete preuzeti u nastavku objave. Rok za dostavljanje ponuda je 07.04.2020.g., do 12h. Dijaliza_Predmjer Goražde dializni centar_predmjer vik Goražde_Hemodijaliza_Predmjer_FINAL PREDMJER RADOVA_gradjevinski_gorazde_FINAL Tenderska dokumentacija- rekonstrukcija i dogradnja prizemlja za potrebe dijaliznog centra Goražde

Uspostava dijaliznog centra u BPK do kraja godine

U povodu Svjetskog dana bubrega clanovi Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde i resornog ministarstva danas su organizovali prijem za dijalizne pacijente iz ovog kantona. Ovom prilikom razgovarano je i o dijaliznom centru u Goraždu, cija uspostava kasni i pored potpisanih ugovora, ciji rokovi isticu ovih dana. Enver Kodžaga, dijalizni pacijent osjetio je svu težinu lijecenja […]

Read More

K O N K U R S za izbor kandidata za pohadjanje obuke za rad u hemodijaliznom centru

Na osnovu Zakljucka Upravnog odbora J.Z.U. Kantonalne bolnice Goražde broj: 01- 4597 /18 od 29.10.2018. godine, a u skladu sa clana 21. Statuta J.Z.U. Kantonalne bolnice Goražde („Službene novine BPK-a Goražde“ broj: 1/14), raspisuje se konkurs za izbor kandidata za pohadjanje obuke za rad u hemodijaliznom centru.   Detalje konkursa možete naci na: Konkurs hemodijalizni centar

Read More