Home » Posts tagged with » odbor medicinskih sestara

Projekat jacanja sestrinstva u BiH (ProSes) traži kvalificirane medicinske sestre/tehnicare iz BiH za clanove savjetodavnog odbora medicinskih sestara

Bosna i Hercegovina se suocava sa mnogobrojnim izazovima u oblasti zdravstva, medju kojima su i sve starije stanovništvo, porast nezaraznih bolesti i problema mentalnog zdravlja, te ozbiljno zagadjenje. Ovi trendovi, zajedno sa drugima kao što su prelazak njege iz bolnica u zajednice i domove pacijenata, i sve veci naglasak na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, […]