Home » 2020

O B A V I J E S T

Obavještavaju se mediji i druge ustanove, ukoliko imaju potrebu za informacijama iz JZU Kantonalna bolnica Goražde, da svoja pitanja i potrebe za informacijama dostave na službeni mail: info@bolnica-gorazde.ba. Molimo da mail sadrži kontakt podatke za dostavljanje traženih informacija.    

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodredjeno vrijeme

Na osnovu clana 20. a. Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), clana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili opcine, u javnim ustanovama i javnim preduzecima ciji su osnivaci kanton, […]

Read More

Vaša podrška nam znaci…

Jako je lijepo kada u ovim vremenima dobijemo ovakvu podršku od pacijenata, koja nam neizmjerno znaci u nastavku dalje borbe i angažovanja, a sve kako bi pomogli  i olakšali našim sugradjanima. Mi smo tu zbog Vas… Dobar dan postovana dr. Medina. Zelim da se zahvalim sto ste pristali da  razgovarate u nedelju navece poslje 22:00 […]

Read More

O B A V J E Š T E N J E

JZU Kantonalna bolnica Goražde radi serološka testiranja na COVID-19. Serološko testiranje možete zakazati i dobiti sve informacije o testiranju pozivom na broj telefona biohemijskog laboratorija: +387 38 / 241 – 292.   Cijena testa iznosi: 30,00 KM   Kantonalna bolnica Goražde testiranja radi 24 sata dnevno svaki dan u sedmici, i danima vikenda.   Rezultati […]

Read More

Konkurs za prijem u radni odnos – vozac

Objavljen je Konkurs za prijem u radni odnos – vozac od strane JZU Kantonalna bolnica Gorazde. Objavu možete preuzeti u nastavku. Konkurs za prijem u radni odnos – vozac  

Read More