Home » Archives by category » Najave

Uspostava dijaliznog centra u BPK do kraja godine

U povodu Svjetskog dana bubrega clanovi Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) GoraĆŸde i resornog ministarstva danas su organizovali prijem za dijalizne pacijente iz ovog kantona. Ovom prilikom razgovarano je i o dijaliznom centru u GoraĆŸdu, cija uspostava kasni i pored potpisanih ugovora, ciji rokovi isticu ovih dana. Enver KodĆŸaga, dijalizni pacijent osjetio je svu teĆŸinu lijecenja […]

Osnivanje Centra za hemodijalizu mnogo ce znaciti bubreĆŸnim bolesnicima

S ciljem razmjene iskustava oko uspostave i funkcioniranja Centra za hemodijalizu, direktorica Kantonalne bolnice GoraĆŸde prim. dr. Nermina Kamenica, posjetila je OpĆĄtu bolnicu Konjic, te razgovarala s direktoricom Suzanom Sokolovic-Begic. PojaĆĄnjava da bolnica u Konjicu ima slicne kapacitete, a imala je i iste probleme prije opremanja vlastitog centra 2008., jer su pacijenti na hemodijalizu morali […]

Read More

Esencijalnom listom lijekova preuzeta je kompletna obavezujuca A Lista lijekova FBiH

Esencijalnom listom lijekova preuzeta je kompletna obavezujuca A Lista lijekova FBiH

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira BeĆĄlija danas je govorila o Esencijalnoj listi lijekova za podrucje Bosansko-podrinjskog kantona GoraĆŸde cija primjena je pocela od 01.01.2018. godine. Istaknuto je da je Vlada, kao i ranijih godina, na prijedlog resornog ministarstva izvrĆĄila uskladjivanje vaĆŸe?e Kantonalne liste lijekova, vode?i racuna o finansijskim mogu?nostima Zavoda […]

Read More

DANI ZDRAVSTVA > 28.09. – 30.09.2017.

17. Medjunarodni specijalizovani sajam “Medicop” 1. Medjuunarodni sajam za osobe trece ĆŸivotne dobi “Zlatna dob” Cilj ‱ Promocija zdravlja i aktivnosti koje doprinose zdravlju – stanju potpunog fizickog, psihickog i socijalnog blagostanja. Davanje doprinosa ‱ Unaprjedjenju zdravlja populacije putem prezentacije, edukacije i aktivnog sudjelovanja svih sektora druĆĄtva, nivoa vlasti i stanovniĆĄtva ‱ PoboljĆĄanju zdravlja i […]

Read More

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Svake godine 14. juna sirom svijeta se obiljezava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovaj dogadjaj ima za cilj podizanje svijesti o potrebama za sigurnom krvi i krvnim sastojcima, te iskazivanje zahvalnosti dobrovoljnim davaocima za njihovu humanu gestu kojom spasavaju zivote. Krv je vazno sredstvo, kako za planirane tretmane tako i za hitne intervencije. Ona moze […]

Read More