Home » Archives by category » Tenderi i konkursi

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodredjeno vrijeme

Na osnovu clana 20. a. Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), clana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili opcine, u javnim ustanovama i javnim preduzecima ciji su osnivaci kanton, […]

Konkurs za prijem u radni odnos – vozac

Objavljen je Konkurs za prijem u radni odnos – vozac od strane JZU Kantonalna bolnica Gorazde. Objavu možete preuzeti u nastavku. Konkurs za prijem u radni odnos – vozac  

Read More

Konkurs za izbor kandidata za specijalizacije

Objavljen je Konkurs za izbor kanidata za spedijalizacije od strane JZU Kantonalna bolnica Gorazde. Objavu možete preuzeti u nastavku. Konkurs za izbor kandidata za specijalizacije

Read More

Pregovaracki postupak – Nabavka novog saniteta

Objavljen je Pregovaracki postupak – Nabavka novog saniteta za potrebe JZU Kantonalna bolnica Gorazde. Objavu možete preuzeti u nastavku.   Pregovaracki postupak – Nabavka novog saniteta

Read More

Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija prostora za potrebe uspostave dijaliznog centra Goražde

Objavljen je tender za dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju prostora za potrebe uspostave dijaliznog centra Goražde. Tendersku dokumentaciju možete preuzeti u nastavku objave. Rok za dostavljanje ponuda je 07.04.2020.g., do 12h. Dijaliza_Predmjer Goražde dializni centar_predmjer vik Goražde_Hemodijaliza_Predmjer_FINAL PREDMJER RADOVA_gradjevinski_gorazde_FINAL Tenderska dokumentacija- rekonstrukcija i dogradnja prizemlja za potrebe dijaliznog centra Goražde

Read More