Donacija EKG aparata od Opštine Goražde

donacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U JZU Kantonalna bolnica Goražde izvršena primopredaja veoma vrijedne donacije za potrebe ove ustanove. Rije? je o najsavremenijem digitalnom EKG aparatu ?iju kupovinu za potrebe Službe hitne pomo?i pri Kantonalnij bolnici  je finansirala Op?ina Goražde. Vrijednost ove donacije iznosi 10 000 KM, a kako jekazao na?elnik Op?ine Goražde uskoro ?e uslijediti i donacija  u iznosu 10 000 KM za potrebe JU Dom zdravlja ”dr. Isak Samokovlija Goražde”

” Op?ina Goražde ima poseban kod za sufinansiranje projekata. Obzirom da je ovih dana bila adaptacija zgrade i ulaganja od strane naših privrednih subjekata odlu?ili smo da kupimo jedan neophodan aparat za potrebe naših sugra?ana u saradnji sa našom glavnom sestrom Kantonalne bolnice koja nam je i dala ideju za kupovinu EKG aparata. Uplatili smo 10 000 KM za nabavku aparata a oni su proveli potrebnu proceduru. Evo danas smo sretni da možemo ovaj aparat pokloniti našim gra?anima. S tim da i Domu zdravlja planiramo dodjeliti sredstva tako?er u iznosu 10 000 KM za novi ultrazvu?ni aparat ” kazao je na?elnik  Op?ine Goražde mr. sci. Muhamed Ramovi?.

U Kantonalnoj bolnici isti?u kako je rije? o jednoj zaista vrijednoj donaciji

” Imali smo jedan stariji EKG aparat koji je ve? bio dotrajao i morali smo ponavljati snimanje po nekoliko puta. Sada smo dobili jedan od najsavremenijih digitalnih EKG aparata i koristim priliku da se zahvalim Op?ini Goražde, odnosno na?elniku Op?ine Goražde na ovoj vrijednoj donaciji ” – kazala  je glavna sestra Kantonalne bolnice Goražde Halima Sijer?i?.

EKG nove generacije

EKG nove generacije

You must be logged in to post a comment Login