II medjunarodni kongres

II MEDJUNARODNI KONGRES: REGENERATIVNA MEDICINA – MATICNE CELIJE, GENETICKI INŽENJERING I BIOTEHNOLOGIJE

Cryo-Save Group, vodeca evropska banka za maticne celije, FAMILY-PLUS kao lokalni partner Cryo-Save-a u Bosni i Hercegovini, te Institut za geneticki inženjering i biotehnologiju ove godine organizuju II Medjunarodni kongres o regenerativnoj medicini. Kongres ce biti održan 9. decembra 2011. godine u 10 sati, u UNITIC centru u Sarajevu.
Organiziranje Kongresa iz oblasti regenerativne medicine i genetickog inženjeringa, s ucešcem eminentnih domacih i stranih strucnjaka, pored informisanja strucne i šire javnosti u Bosni i Hercegovini, doprinosi razvoju regenerativne medicine, razmjene iskustava i informacija o mogucnostima, svjetskim trendovima i dostignucima u istraživanju i terapijskoj upotrebi maticnih celija.

Kotizacija za ucešce je besplatna, a prisustvo kongresu za sve ljekare ce biti bodovano sa 10 bodova po Pravilniku Ljekarske – lijecnicke komore Kantona Sarajevo.

PREDAVACI I TEME

 • Arnoud van Tulder, izvršni direktor Cryo-Save Group; „Važnost Porodi?nog pohranjivanja mati?nih ?elija – deset godina vode?eg iskustva”
 • Cherie Daly, ?lan ITERA (Me?unarodna asocijacija za istraživanje na polju tkivnog inženjeringa), ?lan Uprave Fondacije „Parents Guide Cord Blood Foundation“ Direktorica kompanije „CSD Consulting“; „Mati?ne ?elije iz tkiva i krvi pup?ane vrpce – trenutne aplikacije i trendovi u budu?nosti“
 • Prof.Christoph Stamm, MD, PhD, Njema?ki centar za srce Berlin (DHZB), Kardio, Torakalna i vaskularna hirurgija, Berlin,Njema?ka; „Terapija mati?nim ?elijama kod sr?anih oboljenja“
 • Roger Amar, MD, PhD, Direktor i osniva? AMAR klinike, Marbella Španija; „FAMI – Tehnika autolognog presa?ivanje mezenhimalnih mati?nih ?elija“
 • Prof. Zoran Gali?, PhD, UCLA David Geffen School of Medicine – Odjeljenje za hematologiju i onkologiju; “Terapeutski potencijal geneti?ki modifikovanih mati?nih ?elija krvi”
 • Lejla Kapur-Pojski?, PhD, šef laboratorija za humanu genetiku- Institut za geneti?ko inženjerstvo i biotehnologiju; „Racionalizacija nau?no-istraživa?kih kapaciteta za rad na mati?nim stanicama u BiH“
 • Aida Arnautovi?, PhD, UKC Tuzla, Odjel za hematologiju; „Selekcija izvora mati?nih ?elija“
 • Prof.Bela Balint, MD, PhD, na?elnik Instituta za transfuziologiju VMA Beograd; „Transplantacija mati?nih ?elija-Nova istraživanja i klini?ka praksa“
 • Prof. Adolf Lukanovi?, MD, PhD, na?elnik Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetsko-medicinskog centra u Ljubljani; „Prva iskustva sa upotrebom mioblasta u lije?enju stres urinarne inkontinencije kod žena“

Partneri kongresa su Udruženje ginekologa i opsteti?ara RS i Udruženje ginekologa i perinatologa FBiH, a medijski pokrovitelji kongresa su FTV i RTRS.

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate kancelariju FAMILY-PLUS d.o.o. od 08:00 do 17:00 ?asova:
 • Sarajevo, Fra An?ela Zvizdovi?a 1, 71000 Sarajevo, Tel: +387 33 295180, Fax: +387 33 295181, Mob: +387 61 474816
 • Banja Luka, Rakova?kih Rudara 12, 78000 Banja Luka, Tel: +387 51 357050, Fax: +387 51 357 051 Mob:+387 66 808300
E-mail: ba@cryo-save.com
 
Izvor: Medicina

You must be logged in to post a comment Login