Napravljen lijek od maticnih celija

 

Fiziološka otopina koja mijenja disanje

?elije

FDA odobrila DUCORD kao lijek za lije?enje karcinoma i uro?enih oboljenja.

DUCORD, lijek koji je napravljen od mati?nih ?elija iz pup?anika odobren je od strane FDA (Ameri?ka agencija za lijekove i hranu), što zna?i da nije više u eksperimentalnoj fazi nego se ve? po?eo koristiti u svakodnevnoj klini?koj praksi protiv nekih vrsta karcinoma i uro?enih oboljenja kao što je hydrocephalus.

ÔÇ×DUCORD je sada prihva?en kao dio standardnog tretmana, ┼íto zna?i da vi┼íe nije u fazi istra┼żivanja i ovo je dobar temelj za dalja istra┼żivanja potencijala mati?nih ?elija iz pup?anika.ÔÇť izjavila je dr. Joanne Kurtzberg, direktorica Programa pedijatrijskih tranplantacija na Univerzitetu Duke.

Ovaj lijek je nastao kao rezultat studije u kojoj se nastojalo pomo?i djeci sa o┼íte?enjem mozga, a u studiju je bio uklju?en i 14 mjeseci star Chase Howell, koji je ro?en sa hydrocephalusom ÔÇô jednim od najte┼żih oblika uro?ene mane kod djece koja umjesto mo┼żdane mase imaju vodu.

Majka je sa?uvala mati?ne ?elije iz pup?ane vrpce nakon poroda i one su bile osnovni sastojak DUCORD-a. Ve? nakon tri infuzije na Duke univerzitetu primje?ena su velika zdravstvena pobolj┼íanja i majka je izjavilia da je Chase nakon zadnjeg tretmana po?eo da se okre?e te da podi┼że glavu, ┼íto nikako nije mogao prije infuzije.

Mlade mati?ne ?elije iz pup?anika se samoobnavljaju i pretvaraju u odre?ene ?elije te je odavno dokazano da poma┼żu u tretmanu razli?itih oblika kancera. U ovom slu?aju DUCORD bi trebao da pomogne u zamjeni o┼íte?enih mo┼żdanih ?elija, kako bi mali Chase mogao da nadoknadi zaostatak u razvoju i nastavi sa normalnim ┼żivotom.

Neposredno nakon ro?enja djeteta krv i tkivo pup?anika bogato mati?nim ?elijama se prikupljaju i ┼íalju u banku mati?nih ?elija gdje se mati?ne ?elije izdvajaju i pohranjuju na period preko 20 godina. Vode?a evropska i svjetska banka mati?nih ?elija Cryo-Save preko tri godine svoje usluge pohranajivanja mati?nih ?elija nudi svim gra?anima u BiH i do sada je preko 2600 porodica pohranilo mati?ne ?elije svoje djece, za njihovu i sigurniju budu?nost ?itave porodice. Dr. Kenan Vrca, menad┼żer za medicinske poslove u FAMILY-PLUS-u ka┼że da se danas u svijetu vodi preko 4000 istra┼żivanja vezanih za mati?ne ?elije i da odobrenje DUCORD-a za standardnu upotrebu zna?i prekretnicu i stavlja mati?ne ?elije u ┼żi┼żu interesovanja kao lijek sada┼ínjosti i budu?nosti.

ÔÇ×Ovo otkri?e dokazuje da je poro?aj jednistvena i neponovljiva prilika da se sa?uvaju mati?ne ?elije iz krvi i tkiva pup?anika koje se mogu koristitii za lije?enje karcinoma i uro?enih oboljenja, kao ┼íto je hidrocefalus. Djeca sa ovim oboljenjem imaju probleme koordinacije te ne mogu hodati i odluka majke u ovom slu?aju da pohrani mati?ne ?elije iz pup?anika svog djeteta nakon poro?aja pokazala se kao klju?na za tretman i pobolj┼íanje zdravstvenog stanja dje?aka. Ovo je najbolji dokaz da ne trebamo bacati lijek koji nam je priroda podarila i koji roditeljima omogu?ava da obezbijede sigurniju budu?nost za svoju djecuÔÇť, rekao je dr. Kenan Vrca.

Cryo-Save je sa preko 222.000 pohranjenih uzoraka iz krvi i tkiva pup?ane vrpce vode?a evropska i svjetska banka mati?nih ?elija. Osnovana je 2000. godine i posjeduje ┼íest vrhunskih laboratorija ┼íirom svijeta, u kojima se pohranjuju uzorci iz preko 43 zemlje na ?etiri kontinenta. Certificirani su od strane dr┼żavnih agencija u ┼ávicarskoj, Belgiji i Holandiji, posjeduju ISO sertifikat te su akreditovani po standardima Svjetske zdravstvene organizacije za Dobru proizvo?a?ku praksu (GMP) i Ameri?ke asocijacije banaka krvi (AABB)..

Izvor: MedicinaBiH

You must be logged in to post a comment Login