Novo lijecenje Dišenove miopatije

Gowersov manevar
Gowersov manevar

Grupa americkih naucnika je otkrila novi nacin lijecenja jednog od oblika distrofije mišica – Dišenove miopatije, uz pomoc ljudskog proteina “biglikana”.

Istraživanje, objavljeno u casopisu Nacionalne akademije nauka (Proceedings of the National Academy of Sciences), pokazalo je da ta terapija može u velikoj mjeri usporiti mišicna oštecenja izazvana Dišenovom miopatijom.

Naucnici su došli do tih rezultata obavivši istraživanje na miševima sa istom genskom mutacijom kao i djeca oboljela od tog, najcešceg oblika distrofije mišica. Ono je pokazalo da su miševi lijeceni proteinom sporije gubili snagu od onih koji nisu lijeceni.

Sada je, medjutim, kako su istakli naucnici, potrebno obaviti ispitivanja i na ljudima, kako bi se utvrdilo da li ta terapija može da poboljša uslove života velikog broja pogodjenih pacijenata.

Dišenova miopatija poga?a jednog na 3.500 djecaka u svjetu. To je genska mutacija koju karakteriše nemogucnost proizvodnje proteina “distrofina” koji obicno omogucava mišicima da podnesu napor.

Dugorocno gledano, Dišenova miopatija dovodi do degeneracije mišicnih vlakana.

Opširnije o Dišenovoj miopatiji

You must be logged in to post a comment Login