Održana press konferencija povodom uvodjenja „Evar i Tevar“ procedura na KCUS

Nedavno su u Centru za srce Klinickoga centra Univerziteta u Sarajevu uradjene procedure “disekcije torakalne i abdominalne aorte”. Ove procedure su poznate pod imenom Evar (Endovascular Aneurysm Repair i Tevar (Thoracic Endovascular Aortic Repair).Tim povodom održana je press konferencija na kojoj su o novim procedurama govorili prof.dr. Faris Gavrankapetanovic, generalni direktor KCUS-a, doc.dr. Mirsad Kacila, doc.dr. Mustafa Hiroš, direktor discipline za hirurgiju KCUS, te u ime tima koji je izvodio „Evar i Tevar” procedure šef Centra za srce KCUS, mr.sc.dr. Amel Hadžimehmedagic i mr.sc.dr. Haris Vranic.

Naime, radi se o minimalno invazivnim procedurama koje se prvi put samostalno izvode u KCUS-u i Bosni i Hercegovini. Ove metode u potpunosti zadovoljavaju evropske standarde timskog rada ljekara razli?itih specijalnosti.

Evar i Tevar metodom se izbjegava izuzetno dugi operativni zahvat koji ima izuzetno visok stepen smrtnosti i postoperativnih komplikacija ( paraplegija nogu).

Disekcije (napuknuca) aorti koja se do sada radila samo operativnim putem, uz visoki rizik, ovim metodama uspješno je izvedeno sedam grudnih i abdominalnih operacija u tri radna dana.

Metode se sastoje u ugradnji proteza putem katetera, a proteze se prave po mjeri za svakog pacijenta.

Uvodjenjem ovih procedura pacijentima u BiH je omoguceno lijecenje po savremenim metodama kakve se primjenjuju u najrazvijenijim zemljama Evrope.

You must be logged in to post a comment Login