Projekat jacanja sestrinstva u BiH (ProSes) traži kvalificirane medicinske sestre/tehnicare iz BiH za clanove savjetodavnog odbora medicinskih sestara

Bosna i Hercegovina se suocava sa mnogobrojnim izazovima u oblasti zdravstva, medju kojima su i sve starije stanovništvo, porast nezaraznih bolesti i problema mentalnog zdravlja, te ozbiljno zagadjenje. Ovi trendovi, zajedno sa drugima kao što su prelazak njege iz bolnica u zajednice i domove pacijenata, i sve veci naglasak na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, doveli su do potrebe za kvalificiranijom radnom snagom u zdravstvu, a posebno za medicinskim sestrama/tehnicarima.
Kvalitetno obrazovane i strucne medicinske sestre/tehnicari mogu znacajno doprinijeti ostvarenju visokog kvaliteta života pojedinaca i zajednica pružanjem kvalitetnih usluga svima, a posebno ranjivim i socijalno iskljucenim skupinama stanovništva. Projekat, koji finansira Vlada Švicarske a provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice (HUG), pomaže entitetskim ministarstvima zdravlja i obrazovanja i drugim relevantnim ustanovama i organizacijama da postignu ovaj cilj.
Kako bi projekat kontinuirano osiguravao relevantnost svojih aktivnosti i njihovu uskladjenost sa sestrinskom profesijom, podržace uspostavljanje Savjetodavnog odbora medicinskih sestara (SOMS) koji ce poslužiti kao dodatni instrument da se cuje glas clanova profesije. SOMS ce ciniti tri do pet medicinskih sestara/tehnicara iz BiH, koji ce blisko suradjivati sa medjunarodnim savjetnikom za sestrinstvo. Njihov zadatak ce biti da projektu daju preporuke, mišljenje i savjete vezane za sestrinsku profesiju.
Odabir podobnih kandidata bice zasnovan na sljedecim kriterijima:
– iskustvo u sestrinskoj profesiji
– nivo obrazovanja
– dosadašnji doprinos sestrinskoj profesiji
– veza sa sestrinskim organizacijama
– sposobnost za timski rad
– vještina pisanja i izlaganja
– poznavanje engleskog jezika
Zainteresirani treba da dostave biografiju, kao i pismo motivacije kojim ce iskazati spremnost i raspoloživost da predstavljaju sestrinsku profesiju i daju doprinos projektnim intervencijama do 31. marta 2019. godine na proses@fondacijafami.org, sa napomenom u predmetu (Subject) email-a SOMS.
Kontaktirani ce biti samo kandidati koji udju u uži izbor.
Više informacija o projektu i SOMS dostupno je na www.fondacijafami.org.

Izvor: ZZJZ FBiH

You must be logged in to post a comment Login