PROJEKAT REKONSTRUKCIJE BOLNICE

tika3tika2

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ?elu sa premijerom Emirom Fraštom sastala se danas sa direktorom TIKA-e za Bosnu i Hercegovinu dr. Zülküf ORUÇEM i njegovim saradnicima u zgradi Vlade BPK Goražde. Na sastanku je razgovarano o implementaciji projekta rekonstrukcije i opremanja JZU Kantonalna bolnica, a sastanku je prisustvovala i direktorica ove ustanove Nemina Kamenica sa saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o samim detaljima implementacije projekta koji bi, kako se danas moglo ?uti, trebao biti završen do septembra mjeseca 2013.godine. Podsjetimo, vrijednost projekta je 1.300.000 eura, a TIKA bi finansirala 70 posto ukupne vrijednosti projekta, dok bi Bosansko-podrinsjki kanton izdvojio sredstva u iznosu od 30 posto. Radi se o dugo o?ekivanom projektu, a prema rije?ima premijera BPK Goražde Emira Frašta, ubrzo bi trebao biti implementiran.

„Ovo je nastavak saradnje i mislim da smo blizu tome da implementiramo ovaj projekat. To smo dogovorili i prihva?eno je od strane direktora TIKE da naša obaveza bude u dijelu troškova izvo?enja radova na opremanju gasnih instalacija, tako da ?emo u sobama, salama, Urgentnom centru imati sve potrebne medicinske plinove. Te naše obaveze bi iznosile 30 posto , a projekat bi trebao biti ubrzo implementiran“- istaknuo je premijer BPK Goražde Emir Frašto.

TIKA je u Goraždu realizovala više projekata, a najbitnija njihova investicija je upravo ovaj projekat. Kako je ovom prilikom naglasio direktor TIKE za Bosnu i Hercegovinu ovaj projekat je dobar primjer partnerskih odnosa izme?u TIKE i Vlade.

„Zabilježili smo jedan jako bitan korak u implementaciji projekta koji radimo ve? duže vrijeme. Ovo nije prvi projekat koji provodimo na podru?ju Goražda, ali možemo ista?i da je ovo najbitniji projekat za Goražde. Nastavljamo sa radom na projektu Kantonalne bolnice u Goraždu za koju mislimo da ?e jako puno uticati na razvoj samog kantona. Projekat sadrži renoviranje dva sprata kao i izgradnju tre?eg novog sprata. Ovo je projekat od kojeg ?e imati koristi ne samo ljudi iz Goražda i BPK ve? i ljudi iz šire regije. Nadamo se da ?emo naredne jeseni u Goraždu imati jednu modernu bolnicu koja ?e biti završena. Ovo ?e biti primjer ljubavi naroda Turske prema Goraždu i podrška ovom kantonu“- kazao je direktor TIKA-e za Bosnu i Hercegovinu dr. Zülküf ORUÇ.

Slijede?i koraci su priprema i potpisivanje protokola te raspisivanje tendera i izbor izvo?a?a radova . Predstavnici TIKE su na kraju sa doma?inom obišli JZU Kantonalnu bolnicu te najavili da ?e ovaj projekat do jeseni biti završen.

Izvor: Služba za odnose s javnoš?u, www.bpkg.gov.ba

You must be logged in to post a comment Login