Slabljenje pamcenja kod starijih osoba

starica

 

 

 

 

 

 

Slabljenje pam?enja kod starijih osoba povezano s tihim moĆŸdanim udarima

 

Masivni moĆŸdani udar – uslijed prsnu?a krvne ĆŸile u mozgu – moĆŸe rezultirati paralizom, oduzetim govorom ili smr?u. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je samo u 2008. godini od moĆŸdanog udara umrlo ĆĄest miliona ljudi. No, kad se radi o blagom moĆŸdanom udaru, mnogi ?esto niti ne znaju da su ga doĆŸivjeli, jer nemaju nikakve simptome.

 

Takozvani tihi moĆŸdani udari poga?aju viĆĄe ljudi nego ĆĄto se mislilo do sada, pokazuju nova istraĆŸivanja. A u jednoj od ?etiri odrasle osobe on ?e uzrokovati gubljenje pam?enja.

Posljedice moĆŸdanog udara bolno su vidljive kod pacijenta koji se bori da iza?e iz invalidskih kolica i ponovno prohoda. Iznenadna oduzetost, fizi?ka slabost, teĆĄko?e pri govoru i razumijevanju te gubitak ravnoteĆŸe uobi?ajeni su simptomi. Pacijenti pogo?eni moĆŸdanim udarom koji imaju sre?e da stignu na hitni odjel kako bi im se na vrijeme pomoglo prikladnim lije?enjem i fizikalnom terapijom, uspiju povratiti neke od motori?kih sposobnosti od prije moĆŸdanog udara.

Me?utim, nau?nici su otkrili da tihi moĆŸdani udar, pri kojem simptomi nisu o?iti, ?esto ne bude dijagnosticiran niti tako brzo lije?en. Pacijenti nastave sa svojim svakodnevnim aktivnostima, ni ne slutivĆĄi da se u njihovom mozgu neĆĄto dogodilo. OĆĄte?enje mozga mogu?e je ustanoviti jedino ako se pacijent podvrgne pregledu magnetskom rezonancijom. Na snimci mozga pacijenta koji je preĆŸivio dva moĆŸdana udara, vide se tamne rupe ispunjene te?noĆĄ?u. Neuropsiholog Adam Brickman s Medicinskog fakulteta Univerziteta Columbije, kaĆŸe da su tamne mrlje nekad bile zdrave ?elije koje su uniĆĄtili krvni ugruĆĄci u mozgu. Hipokampus, u drugom dijelu mozga, kontroliĆĄe pam?enje i tako?er moĆŸe biti pogo?en moĆŸdanim udarom: “Kada kod nekog primijetimo slabljenje pam?enja, to obi?no pripisujemo nekoj vrsti funkcionalne ili strukturalne promjene u hipokampusu. PronaĆĄli smo da su slu?ajevi tihih moĆŸdanih udara tako?er povezani sa sposobnoĆĄ?u pam?enja.”

Adam Brickman i njegove kolege prou?avali su grupu od preko 650 muĆĄkaraca i ĆŸena u dobi od 65 godina i starijih, koji do tada nisu imali simptome demencije ili osjetnog gubitka pam?enja. Grupa je podvrgnuta pregledu mozga magnetskom rezonancijom i testovima za mjerenje njihove sposobnosti usvajanja informacija. Ranije studije zaklju?ile su da su promjene u veli?ini hipokampusa i moĆŸdani udari povezani s kognitivnim funkcijama. Adam Brickman kaĆŸe da njihova studija potvr?uje ?vrstu vezu izme?u tihih moĆŸdanih udara i slabljenja pam?enja: “NaĆĄa studija pokazuje da su obje vrste moĆŸdanog udara nezavisno povezane s funkcijom pam?enja, a to je potpuno novo otkri?e.”

Snimke magnetskom rezonancijom otkrile su da je svaki ?etvrti u?esnik studije bio pretrpio tihi moĆŸdani udar, a svaki od njih je imao i loĆĄe rezultate na testu pam?enja. Nau?nici se nadaju da ?e istu grupu mo?i pratiti i ove godine, kako bi otkrili postoje li znakovi koji ukazuju na Alzheimerovu bolest, najteĆŸi oblik demencije.

Izvor: VoA News
www.medicina.ba

You must be logged in to post a comment Login