Home » Posts tagged with » lista lijekova federacije bih
Esencijalnom listom lijekova preuzeta je kompletna obavezujuca A Lista lijekova FBiH

Esencijalnom listom lijekova preuzeta je kompletna obavezujuca A Lista lijekova FBiH

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira Bešlija danas je govorila o Esencijalnoj listi lijekova za podrucje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde cija primjena je pocela od 01.01.2018. godine. Istaknuto je da je Vlada, kao i ranijih godina, na prijedlog resornog ministarstva izvršila uskladjivanje važe?e Kantonalne liste lijekova, vode?i racuna o finansijskim mogu?nostima Zavoda […]