Home » 2018 » Januar

Vlada BPK donirala JZU Kantonalnoj bolnici Gora┼żde savremeni 4D ultrazvucni aparat

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gora┼żde donirala je iznos od 80.000KM za nabavku neophodne medicinske opreme. Navedeni iznos je iskori┼íten za nabavku novog, savremenog 4D ultrazvucnog aparata koji je instaliran i pu┼íten u upotrebu na porodjajnom odjelu JZU Kantonalne bolnice Gora┼żde. U pitanju je ultrazvucni aparat proizvodjaca GE (General Electric), model Volusion P8, sa 3D/4D tehnologijom u […]

Esencijalnom listom lijekova preuzeta je kompletna obavezujuca A Lista lijekova FBiH

Esencijalnom listom lijekova preuzeta je kompletna obavezujuca A Lista lijekova FBiH

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira Be┼ílija danas je govorila o Esencijalnoj listi lijekova za podrucje Bosansko-podrinjskog kantona Gora┼żde cija primjena je pocela od 01.01.2018. godine. Istaknuto je da je Vlada, kao i ranijih godina, na prijedlog resornog ministarstva izvr┼íila uskladjivanje va┼że?e Kantonalne liste lijekova, vode?i racuna o finansijskim mogu?nostima Zavoda […]

Read More

Predstavljen Akcioni plan za oblast zdravstva u BPK Gora┼żde; najavljen pocetak aktivnosti na uspostavi Dijaliznog centra

Predstavljen Akcioni plan za oblast zdravstva u BPK Gora┼żde; najavljen pocetak aktivnosti na uspostavi Dijaliznog centra

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira Be┼ílija predstavila je Akcioni plan za zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Gora┼żde za period 2017-2021. godina kojeg je Skup┼ítina BPK Gora┼żde usvojila na svojoj posljednjoj sjednici u 2017. godini. Izradu Akcionog plana za oblast zdravstva iniciralo je resorno ministarstvo u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u protekloj godini […]

Read More